แนวดำเนินการเช่าใช้งานระบบงานวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการเรียนรู้

ระบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ คือระบบจัดทำ ปพ.5 ปพ.6 ปพ.7 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ EQ

ระบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ คือระบบจัดทำ ปพ.5 ปพ.6 ปพ.7 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ EQ ภาวะโภชนาการ เช็คชื่อนักเรียน ระบบนี้เหมาะสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ป.1 - ป.6 และใช้กับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรอิงมาตรฐาน (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง 2560) เท่านั้น

การสมัครนี้เป็นการสมัครเข้าใช้งานในนามตัวแทนของสถานศึกษา เมื่อท่านได้รับการอนุมัติให้ใช้งานได้แล้ว ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลบุคคลากรคนอื่นๆ ที่อยู่ในสถานศึกษาของท่านเพื่อให้เข้าใช้งานได้ ไม่จำกัดจำนวน

 

 มีรายละเอียดการใช้งานดังต่อไปนี้  Download ตารางรายละเอียดระบบ

x = ไม่เหมาะ / = เหมาะ

ขั้นตอนการเช่าระบบและคำชี้แจง
1. เมนูการใช้งานและฟีเจอร์ต่าง ๆ เหมือนระบบที่เปิดใช้งานฟรีทุกประการ 
2. ตั้งชื่อ DomainName สามารถตั้งชื่อระบบได้เอง เพื่อนำไปเป็นนวัตกรรมของโรงเรียนได้
3. ฐานข้อมูลแยกจากระบบที่เปิดใช้งานฟรี เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล
4. Admin จะดูแลการใช้งานให้แบบ VIP หากมี แก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี)

5. หากถมีฟีเจอร์ใหม่ ๆ admin จะ Update ให้เรื่อย ๆ ก่อนระบบที่ใช้งานฟรี
6. ราคาในการเช่าระบบ
    - 2,000 บาท/ปี (ใช้ sub domain ของ krusarawut.com) สามารถตั้งเองได้ โดยจะใช้ server เช่าของเว็บหลัก เช่น www.test.krusarawut.com
    - 4,000 บาท/ปี เช่า server ใหม่ จด DomainName ใหม่ ผู้พัฒนาจะเป็นคนดำเนินการเช่า server ที่กำหนดให้เท่านั้น ไม่สามารถเช่าเองได้ โดยจะเช่าของ appservhosting.com
    - (ต่ออายุการใช้งานก่อน 30 วันจะหมดอายุในปีถัดไป) 
7. ไม่สามารถออกบิลให้ได้
8. หมายเลขบัญชีในการชำระเงิน 240-0-28438-5 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายศราวุฒิ  ศรีนนท์
9. แจ้งชำระเงินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel : 0983977679 Line : srenon (ครูแท็ป)
ความคิดเห็น