ทั่วทีปทั่วแดน [EP1] เขื่อนห้วยยาง

กิจกรรมสนุกสนานครายเครียดกับเด็ก ออกกำลังกาย ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ใกล้ ๆ โรงเรียน สร้างความสนิทสนมกับนักเรียน ตามสโลแกนครูรักเด็กเด็กรักครู
ความคิดเห็น