TALK AND TOOL

ระบบสารสนเทศ

แนวดำเนินการเช่าใช้งานระบบงานวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการเรียนรู้

15 พ.ย. 2563 : 19:06 / 23 / 7942

ระบบบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ คือระบบจัดทำ ปพ.5 ปพ.6 ปพ.7 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรองนักเรียนรายบุคคล SDQ EQ ...

ระบบงานวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการเรียนรู้

ปรับเปลี่ยน URL ที่เข้าใช้งานระบบวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้

17 พ.ค. 2563 : 07:54 2245

เรียนคุณครูทุกท่านครับ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไประบบวัดประเมินผล และบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ ให้เข้าใช้งานผ่าน URL นี้ www.grade.krusarawut.com เป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของผมเองครับ ...


บทความ/ความรู้

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV

14 พ.ค. 2563 : 16:01 1139

คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ทั่วทีปทั่วแดน

ละลุ ดินแดนมหัศจรรย์

10 พ.ค. 2563 : 13:52 / 652

ละลุ ภาษาเขมร ทะลุ ดินแดนมหัศจรรย์ ปฏิมากรรมจากธรรมชาติ จนได้ชื่อว่าแกรนแคนยอนเมืองไทย มีพื้นที่กว้างกว่า 2,000 ไร่ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ละลุเกิดจากน้ำฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อน จึงมีลักษณ...


ทั่วทีปทั่วแดน

ทั่วทีปทั่วแดน [EP1] เขื่อนห้วยยาง

10 พ.ค. 2563 : 10:47 / 574

กิจกรรมสนุกสนานครายเครียดกับเด็ก ออกกำลังกาย ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ใกล้ ๆ โรงเรียน สร้างความสนิทสนมกับนักเรียน ตามสโลแกนครูรักเด็กเด็กรักครู...

ระบบงานวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการเรียนรู้

[EP4] เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน ตั้งค่าข้อมูลโรงเรียน กำหนดภาคเรียน วันหยุดของโรงเรียน

10 พ.ค. 2563 : 10:35 / 655

เปลี่ยนสิทธิ์การใช้งาน ตั้งค่าข้อมูลโรงเรียน กำหนดภาคเรียน วันหยุดของโรงเรียน ระบบวัดผลประเมินผล และบันทึกผลการจักการเรียนรู้ ปพ.5 ปพ.6 ปพ.7...